Expert Conclusions of Information Disputes Council 2023

Opinion of December 29, 2023 on the the violation of the copyright of “Photolur” news agency (2023թ դեկտեմբերի 29-ի կարծիքը).

Opinion of November 30, 2023 on the issuing a warning to “Zhoghovurd” newspaper editorial office” Ltd. by the Staff of the National Assembly (2023թ նոյեմբերի 30-ի կարծիքը).

Opinion of October 31, 2023 on the court case of Hakob Arshakyan versus ArmDay.am and Lurer.com news sites (2023թ հոկտեմբերի 31-ի կարծիքը).

Opinion of August 16, 2023 on the case of “Helsinki Citizens’ Assembly Vanadzor” NGO versus Antifake.am website (2023թ օգոստոսի 16-ի կարծիքը).

Opinion of July 31, 2023 on the court case of Arusyak Mkrtchyan versus “Zhoghovurd newspaper editorial office” Ltd. (2023թ․ հուլիսի 31-ի կարծիքը):

Opinion of June 19, 2023 on the information dispute between the Ira Medical Group” CJSC and “Public TV of Armenia” CJSC (2023թ հունիսի 19-ի կարծիքը):

Opinion of May 31, 2023 on the case of the “Infocom” news site versus the RA Corruption Prevention Commission (2023թ մայիսի 31-ի կարծիքը).

Opinion of April 14, 2023 on the publications of videos about prisoners of war on social networks (2023թ․ ապրիլի 14-ի կարծիքը).

Opinion of March 31, 2023 on the information dispute between the Chief of Staff of the National Assembly and “Zhoghovurd” daily (2023թ․ մարտի 31-ի կարծիքը).

Opinion of February 28, 2023 on the court case of “Union of Informed Citizens” NGO versus the RA Prime Minister’s Office. (2023թ․ փետրվարի 28-ի կարծիքը).

Opinion of January 31, 2023 on the court cases on the lawsuits of Suren Papikyan versus “Ani Gevorgyan” PE and “Media Plus” Ltd. (2023թ․ հունվարի 31-ի կարծիքը).