Judgments/Decisions 2024

MEO Expert Opinion of February 14, 2024 on the case of  “Melik Baghdasaryan against many” (ԶԼՄ-ների էթիկայի Դիտորդ մարմնի՝ 2024թ․ փետրվարի 14-ի փորձագիտական կարծիքը).

MEO Expert Opinion of January 19, 2024 on the case of “PINK” against the Aysor.am news website (ԶԼՄ-ների էթիկայի Դիտորդ մարմնի՝ 2024թ հունվարի 19-ի փորձագիտական կարծիքը).